Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Mobiliteitsbeperkingen

Gebruikers met een fysieke of motorische beperking ervaren vaak problemen bij het gebruiken van apps die niet voor hen aangepast zijn.

Het is via stembediening mogelijk om apps te bedienen met alleen je stem. Er verschijnt een raster op het scherm met allerlei cijfers of labels. Door deze cijfers of labels uit te spreken kun je bepaalde acties uit voeren.

Dankzij schakelbediening is het mogelijk om een toestel met slechts één knop te bedienen. Via diverse te koppelen schakelaars kun je verschillende acties uitvoeren. Bijvoorbeeld door onderdelen op het scherm navigeren en het geluidsniveau aanpassen.

Het komt ook regelmatig voor dat mensen hun telefoon bedienen via een toetsenbord. Via de toetsen kun je navigeren in apps en acties uitvoeren. Via tab spring je bijvoorbeeld naar het volgende element. Door de spatiebalk in te drukken activeer je het element.

Een ander veelgebruikt hulpmiddel is de ingebouwde spraakassistent. Door middel van spraak kun je jouw toestel allerlei acties laten uitvoeren. Apps kunnen hier op in spelen door acties beschikbaar te stellen voor de spraakassistent. Er zijn al veel apps die speciale acties beschikbaar stellen, maar de meeste apps doen dit nog niet.

De dicteerfunctie is ook een populair hulpmiddel om tekst in te voeren via spraak. Helaas zijn er veel apps waarbij het niet mogelijk is om tekst in te voeren via dicteren. Voor gebruikers met een motorische beperking kan een app daardoor soms helemaal niet te gebruiken zijn.

Meer beperkingen

Feedback?

Laat 't ons weten!