Ga naar hoofdinhoud

Deel codevoorbeelden voor toegankelijke apps

Stichting Appt zoekt hulp! Heb jij ervaring met het ontwikkelen van toegankelijke apps? Dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. We willen namelijk onze open-source codevoorbeelden verder uitbreiden.

Wat is ons doel?

Stichting Appt is een stichting zonder winstoogmerk, onze missie is om apps voor iedereen toegankelijk te maken, waaronder mensen met een beperking. We delen gratis kennis en open-source code om dit doel te bereiken.

In Nederland wonen 4,5 miljoen mensen met een beperking. Deze mensen zijn bijvoorbeeld laaggeletterd, doof of slechthorend, motorisch beperkt, dyslectisch, slechtziend of blind, lichte verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat zij ook volwaardig toegang hebben tot apps.

Onze ambitie is om codevoorbeelden beschikbaar te stellen voor populaire frameworks/programmeertalen die gebruikt worden om apps te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we zorgen dat het voor app ontwikkelaars eenvoudiger wordt om hun apps toegankelijk te maken voor iedereen.

Hoe kan je ons helpen?

De map /src/data/code-samples/en in onze appt-website repository bevat momenteel ongeveerd 350 codevoorbeelden voor 8 frameworks.

 1. Android (android.md)

 2. Jetpack Compose (jetpack-compose.md)

 3. iOS (ios.md)

 4. SwiftUI (swift-ui.md)

 5. Flutter (flutter.md)

 6. React Native (react-native.md)

 7. Xamarin (xamarin.md)

 8. .NET MAUI (net-maui.md)

Heb jij een toegankelijke app ontwikkelt met een ander framework? Dan willen we je vragen om codevoorbeelden met ons te delen.

Populaire frameworks waar we nog geen codevoorbeelden voor hebben zijn onder andere:

 • Cordova (cordova.md)

 • Unity (unity.md)

Codevoorbeelden voor overige frameworks zijn ook van harte welkom.

Hoe werkt het?

Begin met het maken van een fork van de appt-website repository.

Codevoorbeelden zijn in mapjes gegroepeerd per techniek. Elk mapje bevat een eigen README.md bestand met uitleg over het doel van de techniek. Heb jij deze techniek toegepast binnen jouw framework? Maak dan een nieuw Markdown-bestand aan met uitleg en een codevoorbeeld.

Maak een Pull Request naar de head repository nadat je nieuwe codevoorbeelden hebt toegevoegd. Wij controleren de codevoorbeelden. Nadat ze goedgekeurd zijn komen ze beschikbaar op appt.org.

Sommige technieken worden meer gebruikt dan andere. De top 10 meest impactvolle technieken zijn:

 1. Accessibility label

 2. Accessibility name

 3. Accessibility role

 4. Accessibility value

 5. Accessibility state

 6. Accessibility grouping

 7. Accessibility order

 8. Accessibility announcement

 9. Text scaling

 10. Video captions

Met deze codevoorbeelden kunnen tot 85% van de toegankelijkheidsfouten in apps opgelost worden!

Help jij mee om apps toegankelijker te maken?

Wanneer je een bijdrage levert, is je naam zichtbaar in de geschiedenis van elk codevoorbeeld. In de toekomst zullen we dit gebruiken om auteurs te vermelden bij de codevoorbeelden op deze website.