Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Beperkingen bij het gebruiken van apps

11 april 2024

Voor mensen met een beperking is het lastiger om apps te gebruiken. Het is belangrijk dat je weet wat een beperking is, welke beperkingen er zijn en welk effect ze hebben op apps.

Wat is een beperking?

Een beperking betekent dat er vaardigheden of zintuigen zijn die niet optimaal gebruikt kunnen worden. Sommige beperkingen zijn permanent, zoals blind zijn of doof zijn. Andere beperkingen zijn tijdelijk, zoals een gebroken vinger. Daarnaast zijn er situationele beperkingen. Wanneer je in een stiltecoupé zit is het niet wenselijk om te praten of geluid af te spelen.

 • Bied bijvoorbeeld ondertiteling aan bij video’s zodat dove mensen de inhoud ook begrijpen.

 • Bied de mogelijkheid om tekst te vergroten zodat ouderen de inhoud kunnen lezen.

 • Zorg dat jouw app eenvoudig te begrijpen is door acties zo simpel mogelijk te maken.

 • Zorg dat mensen met spasmen de app kunnen bedienen via een toetsenbord.

 • Bied een alternatief voor spraakbesturing voor mensen waarvoor dit lastig is.

 • Zorg dat blinde mensen de app kunnen bedienen via de schermlezer.

Welke beperkingen zijn er?

Wij richten ons op beperkingen die het lastiger maken om apps te gebruiken. We hanteren zes groepen:

 1. Auditieve beperkingen

 2. Cognitieve beperkingen

 3. Mobiliteitsbeperkingen

 4. Ouderdomsbeperkingen

 5. Spraakbeperkingen

 6. Visuele beperkingen

Hoeveel Nederlanders hebben een beperking?

Het wordt niet centraal bijgehouden hoeveel Nederlanders een beperking hebben. In onderstaande tabel hebben we gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd. Voor de percentages en aantallen hebben we gemiddeldes berekend aan de hand van de beschikbare gegevens. Percentages zijn afgerond naar twee significante cijfers, aantallen zijn afgerond op duizendtallen. We zijn uit gegaan van 17,4 miljoen Nederlanders.

Aantal Nederlanders met een beperking die effect heeft op het gebruik van apps.

 • Beperkingen door ouderdom

  3.400.000

 • Laaggeletterd

  2.500.000

 • Slechthorend

  767.000

 • Kleurenblind

  742.000

 • Dyslexie

  680.000

 • ADHD

  442.000

 • Licht verstandelijke beperking

  370.000

 • Dementie

  262.000

 • Reuma

  259.000

 • Visuele beperking

  222.000

 • Stotteren

  188.000

 • Autisme

  170.000

 • Blind

  76.000

 • Ernstige verstandelijke beperking

  76.000

 • Parkinson

  53.000

 • Doof

  45.000

 • Multiple Sclerose (MS)

  25.000

Percentages en bronnen

Beperking

Percentage

Aantal

Bron

Ouderdom (65+)

19,5%

3.400.000

Centraal Bureau Statistiek (2020)

Laaggeletterd

14,7%

2.500.000

Stichting Lezen en Schrijven (2016)

Slechthorend

4,5%

767.000

Stichting Hoormij (2019)

Kleurenblind

4,4%

742.000

Oogvereniging (2020)

Dyslexie

4,0%

680.000

Regionaal Instituut Dyslexie (2017)

ADHD

2,6%

442.000

RIVM (2010)

Licht verstandelijke beperking

2,2%

370.000

RIVM (2019)

Dementie

1,5%

262.000

RIVM (2019)

Reuma

1,5%

259.000

RIVM (2019)

Slechtziend

1,3%

222.000

Oogvereniging (2020)

Stotteren

1,1%

188.000

Gezondheidsplein (2019)

Autisme

1,0%

170.000

Nederlands Jeugdinstituut (2018)

Blind

0,44%

76.000

Oogvereniging (2020)

Ernstige verstandelijke beperking

0,41%

70.000

RIVM (2019)

Parkinson

0,31%

53.000

RIVM (2019)

Doof

0,26%

45.000

Stichting Hoormij (2019)

Multiple Sclerose (MS)

0,15%

25.000

Nationaal MS Fonds (2020)

Overzicht van percentage en aantal Nederlanders met een beperking.

Permanente, tijdelijke en situationele beperkingen

Permanent, temporary, and situational disabilities - Accessibility on Google Play

Feedback?

Laat 't ons weten!