Ga naar hoofdinhoud

Beperkingen bij het gebruiken van apps

Voor mensen met een beperking is het lastiger om apps te gebruiken. Het is belangrijk dat je weet wat een beperking is, welke beperkingen er zijn en welk effect ze hebben op apps.

Wat is een beperking?

Een beperking betekent dat er vaardigheden of zintuigen zijn die niet optimaal gebruikt kunnen worden. Sommige beperkingen zijn permanent, zoals blind zijn of doof zijn. Andere beperkingen zijn tijdelijk, zoals een gebroken vinger. Daarnaast zijn er situationele beperkingen. Wanneer je in een stiltecoupé zit is het niet wenselijk om te praten of geluid af te spelen.

 • Bied bijvoorbeeld ondertiteling aan bij video’s zodat dove mensen de inhoud ook begrijpen.

 • Bied de mogelijkheid om tekst te vergroten zodat ouderen de inhoud kunnen lezen.

 • Zorg dat jouw app eenvoudig te begrijpen is door acties zo simpel mogelijk te maken.

 • Zorg dat mensen met spasmen de app kunnen bedienen via een toetsenbord.

 • Bied een alternatief voor spraakbesturing voor mensen waarvoor dit lastig is.

 • Zorg dat blinde mensen de app kunnen bedienen via de schermlezer.

Welke beperkingen zijn er?

Wij richten ons op beperkingen die het lastiger maken om apps te gebruiken. We hanteren zes groepen:

 1. Auditieve beperkingen

 2. Cognitieve beperkingen

 3. Mobiliteitsbeperkingen

 4. Ouderdomsbeperkingen

 5. Spraakbeperkingen

 6. Visuele beperkingen

Hoeveel Nederlanders hebben een beperking?

Het wordt niet centraal bijgehouden hoeveel Nederlanders een beperking hebben. In onderstaande tabel hebben we gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd. Voor de percentages en aantallen hebben we gemiddeldes berekend aan de hand van de beschikbare gegevens. Percentages zijn afgerond naar twee significante cijfers, aantallen zijn afgerond op duizendtallen. We zijn uit gegaan van 17,4 miljoen Nederlanders.

Aantal Nederlanders met een beperking die effect heeft op het gebruik van apps.

  Percentages en bronnen

  BeperkingPercentageAantalBron
  Ouderdom (65+)19,5%3.400.000Centraal Bureau Statistiek (2020)
  Laaggeletterd14,7%2.500.000Stichting Lezen en Schrijven (2016)
  Slechthorend4,5%767.000Stichting Hoormij (2019)
  Kleurenblind4,4%742.000Oogvereniging (2020)
  Dyslexie4,0%680.000Regionaal Instituut Dyslexie (2017)
  ADHD2,6%442.000RIVM (2010)
  Licht verstandelijke beperking2,2%370.000RIVM (2019)
  Dementie1,5%262.000RIVM (2019)
  Reuma1,5%259.000RIVM (2019)
  Slechtziend1,3%222.000Oogvereniging (2020)
  Stotteren1,1%188.000Gezondheidsplein (2019)
  Autisme1,0%170.000Nederlands Jeugdinstituut (2018)
  Blind0,44%76.000Oogvereniging (2020)
  Ernstige verstandelijke beperking0,41%70.000RIVM (2019)
  Parkinson0,31%53.000RIVM (2019)
  Doof0,26%45.000Stichting Hoormij (2019)
  Multiple Sclerose (MS)0,15%25.000Nationaal MS Fonds (2020)

  Overzicht van percentage en aantal Nederlanders met een beperking.

  Permanente, tijdelijke en situationele beperkingen

  Permanent, temporary, and situational disabilities - Accessibility on Google PlayPermanent, temporary, and situational disabilities - Accessibility on Google Play