Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Voice Access: stembediening voor Android

Door Voice Access te activeren is het mogelijk om je Android toestel via spraak te bedienen. Dit is voornamelijk handig voor gebruikers die moeite hebben met het gebruiken van het touchscreen.

Voice Access is beschikbaar voor alle toestellen met Android versie 5.0 of hoger.

Let op: commando’s zijn nog niet in het Nederlands beschikbaar. In dit artikel gebruiken we Engelse commando’s.

Voice Access installeren

Voordat je Voice Access kunt installeren moet je eerst aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

 1. Je toestel moet Android 5.0 of hoger hebben

 2. De Google app moet geïnstalleerd zijn

Daarnaast zijn de volgende drie zaken aangeraden:

 1. Stel “Ok Google” detectie in vanaf elk scherm:

  • Open de Google-app, tik rechtsonder op ‘Meer’, dan op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Spraakinstellingen’. Tik vervolgens op ‘Voice Match’ en schakel ‘Ok Google’ in.

 2. Controleer of je een taal voor offline gebruik hebt gedownload:

  • Ga terug naar het vorige scherm en klik op ‘Offline spraakherkenning’. Download de gewenste talen.

 3. Gebruik de Pixel Launcher. Download de app hier.

Installeer tot slot de Voice Access app.

Voice Access aanzetten

Nadat je Voice Access hebt geïnstalleerd, kun je het de eerste keer alleen op manier 1 aanzetten.

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app

 2. Tik op Toegankelijkheid

 3. Tik op Voice Access, te vinden onder het kopje ‘Gedownloade services’

 4. Zet de schakelaar aan

Zet vervolgens bij de Voice Access instellingen de ‘Time out after no speech’ schakelaar uit.

Manier 2: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app

 2. Scroll naar onderen, tik op Toegankelijkheid

 3. Tik op Sneltoets via volumeknop

 4. Zet de schakelaar aan

 5. Tik op Service van sneltoets

 6. Tik op TalkBack

 7. Houd beide volumeknoppen drie seconden ingedrukt

Let op: dit werkt alleen op toestellen met Android versie 8 of hoger.

Handleiding: Voice Access aanzetten op Android

Voice Access uitzetten

Door “Stop listening” of “Thanks, Google” te zeggen schakel je Voice Access uit.

Je kunt Voice Access ook via de instellingen uit zetten. Daarnaast kun je proberen om beide volume knoppen lang ingedrukt te houden. Op deze manier kun je Voice Access via een snelkoppeling uitschakelen.

Voice Access commando’s

Nadat je Voice Access aanzet, verschijnen er op het scherm nummers naast alle elementen waar je acties mee kunt uitvoeren.

Zie je bijvoorbeeld het nummer 7 naast een knop ‘Opslaan’, kun je op de volgende manieren acties uitvoeren:

 • 7

 • Save

 • Click 7

 • Click Save

In sommige apps is het makkelijker om met een raster te navigeren dan door op specifieke elementen te klikken. Een raster is ook handig als het element waar je op wilt klikken geen nummer heeft.

 • Zeg “Show grid” om rasterselectie te starten.

 • Zeg “More squares” of “Less squares” om het raster groter of kleiner te maken.

 • Om te communiceren met het raster, zeg je een nummer of gebruik je commando’s. Bijvoorbeeld: “Tap 3” of “Long press 3”.

 • Zeg “Hide grid” om het raster weer te verbergen.

Let op: het zal vaak voorkomen dat je apps niet volledig kunt bedienen met stembediening.

Navigatie

Met deze commando’s kun je navigeren.

Commando

Actie

Open <app>

Opent de gegeven app

Go back

Drukt op de terugknop

Go home

Drukt op de thuisknop

Show notifications

Toont je notificaties

Show Quick Settings

Toont het snelle instellingen menu

Show recent apps

Toont je recente apps

Overzicht van algemene commando’s via Voice Access

Hulp vragen

Met deze commando’s krijg je hulp bij het gebruiken van Voice Access.

Commando

Actie

What can I say?

Toont welke commando’s je allemaal kunt zeggen

Show all commands

Toont alle commando’s die er zijn

Open tutorial

Opent de handleiding om Voice Access te leren

Hide numbers

Verbergt de nummers op het scherm

Show numbers

Toont nummers op het scherm

What is <number> ?

Legt uit wat type het element met het gegeven nummer is

Stop Voice Access

Stopt Voice Access

Send feedback

Opent een scherm om feedback over Voice Access te sturen

Overzicht van commando’s om hulp te vragen via Voice Access

Instellingen aanpassen

Met deze commando’s kun je instellingen aanpassen. Zet bijvoorbeeld Wi-Fi of Bluetooth aan of uit en verander het niveau van het volume.

Commando

Actie

Turn <on/off> <setting>

De gegeven instelling wordt aan of uit gezet.

Bijvoorbeeld: “Turn on Wi-Fi” zet Wi-Fi uit.

Turn <up/down> volume

Zet het volume hoger of lager

Turn <media/alarm/phone> volume <up/down>

Het volume van het gegeven onderdeel wordt hoger of lager gezet. Bijvoorbeeld: “Turn media volume up” zet volume hoger.

Mute

Zet het geluid uit

Silence

Zet het geluid op stil

Unmute

Zet het geluid weer aan

<Mute/unmute> <media/alarm/phone> volume

Zet het volume aan of uit van het gegeven onderdeel.

Bijvoorbeeld: “Mute phone volume” zet het volume uit.

Turn device off

Schakelt je toestel uit

Overzicht van commando’s om instellingen aan te passen via Voice Access

Assistent

Commandos’ die je normaal gesproken na “Ok Google” zegt, werken nog steeds. Bijvoorbeeld:

Commando

Actie

Set timer for <time>

Start een timer voor de gegeven tijd

Turn on flashlight

Zet de flitser van je toestel aan

When was the Empire State Building built?

Beantwoord wanneer de Empire State Building is gebouwd

Who created Google?

Beantwoord wie Google heeft opgericht

Overzicht van commando’s voor de assistent via Voice Access

Gebaren

Gebruik deze commando’s om te tikken, scrollen en andere gebaren te gebruiken via je stem.

Aanraken

Commando

Actie

Touch <element>

Raakt het gegeven element aan

<element>

Raakt het gegeven element aan

Long-press <element>

Raakt het gegeven element lang aan

Switch <on/off> <setting>

De gegeven instelling wordt aan of uit gezet.

Bijvoorbeeld: “Switch off airplane mode” om de vliegtuigmodus uit te zetten.

Expand <element>

Klapt het gegeven element uit

Collapse <element>

Klapt het gegeven element in

Overzicht van commando’s om aan te raken via Voice Access

Vegen

Commando

Actie

Scroll <left/right/up/down>

Scrolt naar de gegeven richting.

Bijvoorbeeld: “Scroll left”, de pagina scrolt naar links.

Scroll to <top/bottom>

Scroll helemaal naar boven of onder.

Bijvoorbeeld: “Scroll to top”, de pagina scrolt helemaal naar boven.

Swipe <forwards/backwards>

Veegt naar de gegeven richting.

Bijvoorbeeld: “Scroll forwards”, veegt naar voren

Overzicht van commando’s om te vegen via Voice Access

Vergrootglas

Met deze commando’s kun je zoomen of vergroten zodat je het scherm beter kunt lezen.

Let op: je hebt Android 7.0 of nieuwer nodig om onderstaande commando’s te gebruiken.

Commando

Actie

Start magnification

Start vergroting

Start zooming

Start met zoomen

Magnify

Vergroot

Enhance

Verbetert

Zoom in

Zoomt in

Zoom out

Zoomt uit

Pan <left/right/up/down>

Pant naar de gegeven richting

Move <left/right/up/down>

Beweegt naar gegeven richting

Go <left/right/up/down>

Gaat naar gegeven richting

Stop magnification

Stopt vergroting

Stop zooming

Stopt met zoomen

Cancel zooming

Annuleert het zoomen

Overzicht van commando’s om het vergrootglas te gebruiken via Voice Access

Tekstbewerking

Gebruik deze commando’s om tekst met je stem te typen, bewerken en opmaken. Er wordt blauwe rand rond bewerkbare tekstvelden getoond om aan te geven dat je kunt beginnen met typen en bewerken. Zeg het nummer naast het tekstveld indien de blauwe rand niet rond het tekstveld verschijnt.

Typen

Commando

Actie

Type <word/phrase>

Voegt de gegeven tekst in

<word/phrase>

Voegt de gegeven tekst in

Undo

Maakt de vorige actie ongedaan

Redo

Doet de actie opnieuw

Insert <word/phrase> <before/after/between> <word/phrase>

De gegeven tekst wordt voor, achter of tussen de gegeven tekst geplaatst.

Bijvoorbeeld: “Insert ‘Thank you’ before ‘Kind Regards'”, plaatst ‘Thank you’ voor ‘Kind Regards’.

Format email

Met dit commando wordt tekst in de buurt opgemaakt als e-mailadres.

Bijvoorbeeld: “info at appt dot nl” wordt opgemaakt als “info@appt.nl”

Overzicht van commando’s om tekst in te typen via Voice Access

Vervangen

Commando

Actie

Replace <word/phrase> with <word/phrase>

Vervangt de gegeven tekst door de gewenste tekst

Replace everything between <word/phrase> and <word/phrase> with <word/phrase>

Vervangt alles tussen de gegeven twee teksten met de gewenste tekst

Capitalize <word/phrase>

Laat de gegeven tekst met een hoofdletter beginnen

Uppercase <word/phrase>

Zet de gegeven tekst om naar hoofdletters

Lowercase <word/phrase>

Zet de gegeven tekst om naar kleine letters

Overzicht van commando’s om tekst te vervangen via Voice Access

Verwijderen

Commando

Actie

Delete

Verwijdert de tekst

Delete all

Verwijdert alles

Delete <word/phrase>

Verwijdert de gegeven tekst

Delete to the beginning

Verwijdert alles tot aan het begin

Delete to the end

Verwijdert alles tot aan het einde

Delete selected text

Verwijdert de geselecteerde tekst

Delete from <word/phrase> to <word/phrase>

Verwijdert alle tussenliggende tekst tussen de gegeven twee teksten

Delete <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>

Verwijdert het gegeven aantal van het gegeven type tekst

Delete the <next/previous> <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>

Verwijdert het vorige of volgende gegeven aantal van het gegeven type tekst

Overzicht van commando’s om tekst te verwijderen via Voice Access

Verplaatsen

Commando

Actie

Go to the beginning

Verplaatst de cursor naar het begin van de tekst

Go to the end

Verplaatst de cursor naar het eind van de tekst

Move <before/after> <word/phrase>

Verplaatst de cursor voor of achter de gegeven tekst.

Bijvoorbeeld: “Move after thank you.”, verplaatste de cursor achter ’thank you’.

Move between <word/phrase> and <word/phrase>

Verplaatst de cursor tussen de twee gegeven teksten.

Bijvoorbeeld: “Move between ‘you’ and ‘me'”, verplaatst de cursor tussen ‘you’ en ‘me’.

<Right/Left> <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>

Verplaatst de cursor het gegeven aantal tekstelementen naar links of rechts.

Bijvoorbeeld: “Left 3 characters”, verplaatst de cursor drie karakters naar links.

Overzicht van commando’s om tekst te verplaatsen via Voice Access

Selecteren

Commando

Actie

Select all text

Selecteert alle tekst

Unselect all text

Maakt de selectie van alle tekst ongedaan

Select to the beginning

Selecteert tot het begin

Select to the end

Selecteert tot het eind

Select <word/phrase>

Selecteert de gegeven tekst

Select from <word/phrase> to <word/phrase>

Selecteert van de gegeven tekst tot de gegeven tekst

Select <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>

Selecteert het gegeven aantal van het gegeven type tekstelementen.

Bijvoorbeeld: “Select 5 sentences”, selecteert vijf zinnen.

Select the <next/previous> <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>

Selecteert het volgende of vorige gegeven aantal van het gegeven type tekstelementen.

Bijvoorbeeld: “Select the previous 6 paragraphs”, selecteert de vorige zes paragrafen.

Overzicht van commando’s om tekst te selecteren via Voice Access

Acties

Commando

Actie

Cut

Knipt de tekst

Copy

Kopieert de tekst

Paste

Plakt de tekst

Overzicht van commando’s om acties op tekst uit te voeren via Voice Access

Toetsenbord

Commando

Actie

Show keyboard

Toont het toetsenbord

Hide keyboard

Verbergt het toetsenbord

Overzicht van commando’s om tekst te vervangen via Voice Access

Voice Access handleidingen

Wil je nog meer leren over Voice Access? Google heeft diverse handleidingen geschreven:

Feedback?

Laat 't ons weten!