Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Voice Control: stembediening voor iOS

Met Voice Control (hierna: stembediening) is het mogelijk om acties uit te voeren via je stem. Je kunt tikken op specifieke elementen op het scherm door het bijbehorende cijfer of label uit te spreken. Er zijn honderden commando’s waardoor je je apparaat volledig kunt bedienen. Stichting Appt heeft ze voor je uitgewerkt.

Stembediening is beschikbaar op alle apparaten met iOS 13 of nieuwer.

Let op: commando’s zijn nog niet in het Nederlands beschikbaar. In dit artikel gebruiken we Engelse commando’s.

Stembediening aanzetten

De eerste keer dat je stembediening gebruikt moet je het op de volgende manier aanzetten:

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app

 2. Tik op Toegankelijkheid

 3. Tik op Stembediening

 4. Zet de schakelaar aan

Manier 2: via Siri

 1. Activeer Siri (“Hey Siri”)

 2. Zeg: “Zet stembediening aan”

Manier 3: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app

 2. Tik op Toegankelijkheid

 3. Scroll naar de onderkant, tik op Activeringsknop

 4. Tik op Stembediening

 5. Druk driemaal op de zijknop of thuisknop.

Handleiding: Stembediening aanzetten op iOS

Stembediening uitzetten

De snelste manier om stembediening uit te zetten is via het commando: “Turn off Voice Control”. Daarnaast kun je stembediening ook uitzetten via Siri: “Zet stembediening uit”.

Terwijl stembediening geactiveerd is het nog steeds mogelijk om via touch te navigeren. Je kunt stembediening weer uitzetten via de Instellingen app. Tik op ‘Toegankelijkheid’, tik op ‘Stembediening’, zet de schakelaar uit.

Mocht je een snelkoppeling hebben ingesteld voor VoiceOver, dan kan je het ook via deze manier weer uitzetten.

Stembediening gebruiken

Op het moment van schrijven is het alleen nog mogelijk om commando’s in het Engels te geven.

Het handigste commando om stembediening mee te leren is: “Show me what to say”. Met dit commando wordt voor het huidige scherm getoond welke commando’s er beschikbaar zijn. Op deze manier leer je steeds meer commando’s om apps te bedienen.

Let op: het zal vaak voorkomen dat je apps niet volledig kunt bedienen met stembediening.

Stembediening aanpassen

Je kunt stembediening aanpassen naar jouw eigen wensen. Je kunt specifieke commando’s in- of uitschakelen en zelfs aangepaste commando’s maken.

Commando in- of uitschakelen

Open de Instellingen app, tik op ‘Toegankelijkheid’, tik op ‘Stembediening’, tik op ‘Pas commando’s aan’.

Selecteer vervolgens de groep waar het commando in valt, bijvoorbeeld ‘Basisnavigatie’. Selecteer vervolgens het commando, bijvoorbeeld ‘Open App Switcher’.

Nu zit je in het scherm waar je het commando via de schakelaar kan in- of uitschakelen.

Commando maken

Open de Instellingen app, tik op ‘Toegankelijkheid’, tik op ‘Stembediening’, tik op ‘Pas commando’s aan’, tik op ‘Maak nieuw commando aan…’

Voer volgens een zin in die je wilt gebruiken om het commando te activeren. Bijvoorbeeld: ‘Voer voornaam in’.

Tik vervolgens op ‘Taak’ en selecteer ‘Voeg tekst in’. Er verschijnt een tekstveld, in dit geval vul je hier je voornaam in.

Tik hierna op ‘Vorige’ en tot slot op ‘Bewaar’ om het commando op te slaan.

Je kunt nu je voornaam laten invoeren in tekstvelden voor ‘Voer voornaam in’ te zeggen.

Stembediening commando’s

Je kunt alle commando’s die er zijn bekijken in onderstaande tabellen.

Basisnavigatie

Commando

Actie

Open App Switcher

Schakelen tussen apps

Open Control Center

Opent het bedieningspaneel

Open Notification Center

Opent het berichtencentrum

Open Spotlight

Opent Spotlight

Open <app name>

Opent de app met de gegeven naam

Go home

Gaat naar het hoofdscherm

Go back

Gaat terug naar het vorige scherm

Tap <element>

Tikt op het gegeven onderdeel

<item>

Toont acties voor het gegeven onderdeel

Show me what to say

Toont welke commando’s er beschikbaar zijn

Show commands

Toont welke commando’s er bestaan

Show vocabulary

Toont woordenlijst

Search for <phrase>

Zoekt naar de gegeven zin op je toestel

Search Web for <phrase>

Zoekt naar de gegeven zin op websites

Go to sleep

Zet stembediening tijdelijk uit

Wake up

Zet stembediening weer aan

Repeat <count> times

Herhaalt het vorige commando het gegeven aantal keren

Make this speakable

Opent het maak nieuwe commando scherm

Start recording commands

Begint met het opnemen van een commando

Stop recording commands

Stopt met het opnemen van een commando

Overzicht van commando’s voor basisnavigatie via stembediening

Overlays

Commando

Actie

Show numbers

Toont nummers bij alle actiegerichte elementen

Show numbers continuously

Toont nummers bij alle actiegerichte elementen tot ze verborgen zijn

Hide numbers

Verbergt nummers bij alle elementen

Show names

Toont labels bij alle actiegerichte elementen

Show names continuously

Toont labels bij alle actiegerichte elementen tot ze verborgen zijn

Hide names

Verbergt labels bij alle elementen

Show grid

Toont een genummerd raster op het scherm

Show grid with <count> columns

Toont een raster met het gewenste aantalkolommen

Show grid with <count> rows

Toont een raster met het gewenste aantal rijen

Show grid with <count> columns and <count> rows

Toont een raster met het gewenste aantal kolommen en aantal rijen

Show grid continuously

Toont een raster, tot elk deel verborgen is

Show grid continuously with <count> columns

Toont een raster met het gewenste aantal kolommen, tot elke kolom verborgen is

Show grid continuously with <count> rows

Toont een raster met het gewenste aantal rijen, tot elke rij verborgen is

Show grid continuously with <count> columns and <count> rows

Toont een raster met het gewenste aantal kolommen en aantal rijen, tot ze elk deel verborgen is

Hide grid

Verbergt het raster

Tap <number>

Tik op het onderdeel met het gegeven nummer

Choose <number>

Selecteert het onderdeel met het gegeven nummer

<number>

Tikt op het onderdeel met het gegeven nummer

Show actions for <item>

Toont de beschikbare acties voor het gegeven onderdeel

Show actions for <number>

Toont de beschikbare acties voor het gegeven nummer

Overzicht van commando’s voor overlays via stembediening

Basisgebaren

Commando

Actie

Scroll down

Scrolt de pagina een stukje naar beneden

Scroll up

Scrolt de pagina een stukje omhoog

Scroll to bottom

Scrolt naar de onderkant van de pagina

Scroll to top

Scrolt naar de bovenkant van de pagina

Scroll left

Scrolt een stukje naar links

Scroll right

Scrolt een stukje naar rechts

Scroll to left edge

Scrolt naar de linker zijkant

Scroll to right edge

Scrolt naar de rechter zijkant

Zoom in

Zoomt in op de pagina

Zoom in <item>

Zoomt in richting het gegeven onderdeel

Zoom in <number>

Zoomt in richting het gegeven nummer

Zoom out

Zoomt uit op de pagina

Zoom out <item>

Zoomt uit richting het gegeven onderdeel

Zoom out <number>

Zoomt uit richting het gegeven nummer

Decrement <item>

Verlaagt het gewenste onderdeel met één

Decrement <item> by <count>

Verlaagt het gewenste onderdeel met het gegeven aantal

Decrement <number>

Verlaagt het onderdeel met het gegeven nummer met één

Decrement <number> by <count>

Verlaagt het onderdeel met het gegeven nummer met het gegeven aantal

Increment <item>

Verhoogt het gegeven onderdeel met één

Increment <item> by <count>

Verhoogt het gegeven onderdeel met het gegeven aantal

Increment <number>

Verhoogt het onderdeel met het gegeven nummer met één

Increment <number> by <count>

Verhoogt het onderdeel met het gegeven nummer met het gegeven aantal

Single tap

Tikt één keer op het scherm

Double tap

Tikt dubbel keer op het scherm

Double tap <item>

Tikt dubbel op het gegeven onderdeel

Double tap <number>

Tikt dubbel op het onderdeel met het gegeven nummer

Long press

Drukt lang op het scherm

Long press <item>

Drukt lang op het gegeven onderdeel

Long press <number>

Drukt lang op het onderdeel met het gegeven nummer

Pan down

Scrolt langzaam een stukje naar beneden

Pan down <item>

Scrolt langzaam naar beneden richting het gegeven onderdeel

Pan down <number>

Scrolt langzaam naar beneden richting het onderdeel met het gegeven nummer

Pan up

Scrolt langzaam een stukje omhoog

Pan up <item>

Scrolt langzaam omhoog richting het gegeven onderdeel

Pan up <number>

Scrolt langzaam omhoog richting het onderdeel met het gegeven nummer

Pan left

Scrolt langzaam naar links

Pan left <item>

Scrolt langzaam naar links richting het gegeven onderdeel

Pan left <number>

Scrolt langaam naar links richting het onderdeel met het gegeven nummer

Pan right

Scrolt langzaam naar rechts

Pan right <item>

Scrolt langzaam naar rechts richting het gegeven onderdeel

Pan right <number>

Scrolt langzaam naar rechts richting het onderdeel met het gegeven nummer

Rotate left

Draait naar links op het scherm

Rotate left <item>

Draait naar links op het gegeven onderdeel

Rotate left <number>

Draait naar links op het onderdeel met het gegeven nummer

Rotate right

Draait naar rechts op het scherm

Rotate right <item>

Draait naar rechts op het gegeven onderdeel

Rotate right <number>

Draait naar rechts op het onderdeel met het gegeven nummer

Swipe down

Veegt naar beneden op het scherm

Swipe down <item>

Veegt naar beneden op het gegeven onderdeel

Swipe down <number>

Veegt naar beneden op het onderdeel met het gegeven nummer

Swipe up

Veegt omhoog op het scherm

Swipe up <item>

Veegt omhoog op het gegeven onderdeel

Swipe up <number>

Veegt omhoog op het onderdeel met het gegeven nummer

Swipe left

Veegt naar links op het scherm

Swipe left

 

<item>

Veegt naar links op het gegeven onderdeel

Swipe left <number>

Veegt naar links op het onderdeel met het gegeven nummer

Swipe right

Veegt naar rechts op het scherm

Swipe right <item>

Veegt naar rechts op het gegeven onderdeel

Swipe right

 

<number>

Veegt naar rechts op het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger tap

Tikt met twee vingers op het scherm

Two finger tap <item>

Tikt met twee vingers op het gegeven onderdeel

Two finger tap <number>

Tikt met twee vingers op het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger double tap

Tikt met twee vingers dubbel op het scherm

Two finger double tap <item>

Tikt met twee vingers dubbel op het gegeven onderdeel

Two finger double tap <number>

Tikt met twee vingers dubbel op onderdeel met gegeven nummer

Two finger long press

Drukt met twee vingers lang op het scherm

Two finger long press <item>

Drukt met twee vingers lang op het gegeven onderdeel

Two finger long press <number>

Drukt met twee vingers lang op het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger pan down

Scrolt langzaam met twee vingers naar beneden op het scherm

Two finger pan down <item>

Scrolt langzaam met twee vingers naar beneden richting het gegeven onderdeel

Two finger pan down <number>

Scrolt langzaam met twee vingers omhoog richting het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger pan up

Scrolt langzaam met twee vingers omhoog op het scherm

Two finger pan up <item>

Scrolt langzaam met twee vingers omhoog richting het gegeven onderdeel

Two finger pan up <number>

Scrolt langzaam met twee vingers omhoog richting het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger pan left

Scrolt langzaam met twee vingers naar links op het scherm

Two finger pan left <item>

Scrolt langzaam met twee vingers naar links richting het gegeven onderdeel

Two finger pan left <number>

Scrolt langzaam met twee vingers naar links richting het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger pan right

Scrolt langzaam met twee vingers naar rechts op het scherm

Two finger pan right <item>

Scrolt langzaam met twee vingers naar rechts richting het gegeven onderdeel

Two finger pan right <number>

Scrolt langzaam met twee vingers naar rechts richting het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger swipe down

Veegt naar beneden met twee vingers op het scherm

Two finger swipe down <item>

Veegt naar beneden met twee vingers richting het gegeven onderdeel

Two finger swipe down <number>

Veegt naar beneden met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger swipe up

Veegt met twee vingers omhoog op het scherm

Two finger swipe up <item>

Veegt omhoog met twee vingers richting het gegeven onderdeel

Two finger swipe up <number>

Veegt omhoog met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger swipe left

Veegt met twee vingers naar links op het scherm

Two finger swipe left <item>

Veegt naar links met twee vingers richting het gegeven onderdeel

Two finger swipe left <number>

Veegt naar links met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer

Two finger swipe right

Veegt met twee vingers naar rechts op het scherm

Two finger swipe right <item>

Veegt naar rechts met twee vingers richting het gegeven onderdeel

Two finger swipe right <number>

Veegt naar rechts met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer

Overzicht van commando’s voor basisgebaren via stembediening

Geavanceerde gebaren

Commando

Actie

Drag from <number> to <number>

Sleept het onderdeel met het gegeven nummer naar het onderdeel met het gegeven nummer

Start drag <item>

Begint te slepen met het gegeven onderdeel

Start drag <number>

Begint te slepen met het onderdeel met het gegeven nummer

Drop <item>

Laat het gegeven onderdeel vallen

Drop <number>

Laat het onderdeel met het gegeven nummer vallen

Tap and hold <item>

Tikt op het gewenste onderdeel en houdt vast

Tap and hold <number>

Tikt op het onderdeel met het gegeven nummer en houdt vast

3D Touch <item>

Activeert 3D touch op het gegeven onderdeel

3D Touch <number>

Activeert 3D-touch op het onderdeel met het gegeven nummer

Cancel gesture

Annuleert het huidige gebaar

Overzicht van commando’s voor geavanceerde gebaren via stembediening

Dicteren

Commando

Actie

<phrase>

Typt de gewenste zin in

<phrase> emoji

Voegt de gewenste emoji in

Type <phrase>

Typt de gewenste zin in

Insert date

Voegt de huidige datum in

Enter that

Voegt een enter in

Overzicht van commando’s voor dicteren via stembediening

Tekstnavigatie

Commando

Actie

Move down

Verplaatst de cursor een regel omlaag

Move up

Verplaatst de cursor een regel omhoog

Move left

Verplaatst de cursor een regel naar links

Move right

Verplaatst de cursor een regel naar rechts

Move to beginning

Verplaatst de cursor naar het begin van de tekst

Move to end

Verplaatst de cursor naar het eind van de tekst

Move to beginning of word

Verplaatst de cursor naar het begin van het huidige woord

Move to end of word

Verplaatst de cursor naar het eind van het huidige woord

Move to beginning of sentence

Verplaatst de cursor naar het begin van de huidige zin

Move to end of sentence

Verplaatst de cursor naar het eind van de huidige zin

Move to beginning of paragraph

Verplaatst de cursor naar het begin van de huidige alinea

Move to end of paragraph

Verplaatst de cursor naar het eind van de huidige alinea

Move to beginning of line

Verplaatst de cursor naar het begin van de huidige regel

Move to end of line

Verplaatst de cursor naar het eind van de huidige regel

Move to beginning of selection

Verplaatst de cursor naar het begin van de huidige selectie

Move to end of selection

Verplaatst de cursor naar het eind van de huidige selectie

Move forward <count> characters

Verplaatst de cursor het gegeven aantal tekens vooruit

Move back <count> characters

Verplaatst de cursor het gegeven aantal tekens achteruit

Move forward <count> words

Verplaatst de cursor het gegeven aantal woorden vooruit

Move back <count> words

Verplaatst de cursor het gegeven aantal woorden achteruit

Move forward <count> sentences

Verplaatst de cursor het gegeven aantal zinnen vooruit

Move back <count> sentences

Verplaatst de cursor het gegeven aantal zinnen achteruit

Move forward <count> paragraphs

Verplaatst de cursor het gegeven aantal alinea’s vooruit

Move back <count> paragraphs

Verplaatst de cursor het gegeven aantal alinea’s achteruit

Move forward <count> lines

Verplaatst de cursor het gegeven aantal regels vooruit

Move back <count> lines

Verplaatst de cursor het gegeven aantal regels achteruit

Move before <phrase>

Verplaatst de cursor vóór de gekozen zin

Move after <phrase>

Verplaatst de cursor achter de gekozen zin

Overzicht van commando’s voor tekstnavigatie via stembediening

Tekstselectie

Commando

Actie

Select all

Selecteert alle tekst

Select <phrase>

Selecteert de gewenste zin

Select <phrase> through <phrase>

Selecteert alle tekst tussen de gegeven zin

Select <phrase> emoji

Selecteert de gewenste emoji

Select previous

Selecteert de vorige zin

Select next

Selecteert de volgende zin

Select character

Selecteert huidig karakter

Select previous character

Selecteert vorige karakter

Select next character

Selecteert volgend teken

Select word

Selecteert huidig woord

Select previous word

Selecteert vorig woord

Select next word

Selecteert volgend woord

Select sentence

Selecteert huidige zin

Select previous sentence

Selecteert vorige zin

Select next sentence

Selecteert volgende zin

Select paragraph

Selecteert huidige alinea

Select previous paragraph

Selecteert vorige alinea

Select next sentence

Selecteert volgende alinea

Select line

Selecteert huidige regel

Select previous line

Selecteert vorige regel

Select next line

Selecteert volgende regel

Select previous <count> characters

Selecteert het gekozen aantal vorige tekens

Select next <count> characters

Selecteert het gekozen aantal volgende tekens

Select previous <count> words

Selecteert het gekozen aantal vorige woorden

Select next <count> words

Selecteert het gekozen aantal volgende woorden

Select previous <count> sentences

Selecteert het gekozen aantal vorige zinnen

Select next <count> sentences

Selecteert het gekozen aantal volgende zinnen

Select previous <count> paragraphs

Selecteert het gekozen aantal vorige alinea’s

Select next <count> paragraphs

Selecteert het gekozen aantal volgende alinea’s

Select previous <count> lines

Selecteert het gekozen aantal vorige regels

Select next <count> lines

Selecteert het gekozen aantal volgende regels

Extend selection <count> characters

Breidt de selectie uit met het gekozen aantal tekens

Extend selection back <count> characters

Vermindert de selectie met het gekozen aantal tekens

Extend selection <count> words

Breidt de selectie uit met het gekozen aantal woorden

Extend selection back <count> words

Vermindert de selectie met het gekozen aantal woorden

Extend selection <count> sentences

Breidt de selectie uit met het gekozen aantal zinnen

Extend selection back <count> sentences

Vermindert de selectie met het gekozen aantal zinnen

Extend selection <count> paragraphs

Breidt de selectie uit met het gekozen aantal alinea’s

Extend selection back <count> paragraphs

Vermindert de selectie met het gekozen aantal alinea’s

Extend selection <count> lines

Breidt de selectie uit met het gekozen aantal regels

Extend selection back <count> lines

Vermindert de selectie met het gekozen aantal regels

Deselect that

Heft de huidige selectie op

Overzicht van commando’s voor tekstselectie via stembediening

Tekstbewerking

Commando

Actie

Replace <phrase> with <phrase>

Vervangt de gegeven zin door de gegeven zin

Insert <phrase> before <phrase>

Voegt de gegeven zin in vóór de gegeven zin

Insert <phrase> after <phrase>

Voegt de gegeven zin in na de gegeven zin

Correct that

Corrigeert de huidige selectie

Correct <phrase>

Corrigeert de geselecteerde zin

Undo that

Maakt de laatste actie ongedaan

Redo that

Herhaalt de laatste actie ongedaan maken

Cut that

Knipt de huidige selectie

Copy that

Kopieert de huidige selectie

Paste that

Plakt de inhoud van het klembord

Capitalize that

Laat de huidige selectie met een hoofdletter beginnen

Capitalize <phrase>

Laat de gegeven zin met een hoofdletter beginnen

Lowercase that

Maakt kleine letters van de huidige selectie

Lowercase <phrase>

Maakt kleine letters van de gegeven zin

Uppercase that

Maakt hoofdletters van de huidige selectie

Uppercase <phrase>

Maakt hoofdletters van de gegeven zin

Bold that

Maakt de huidige selcetie dikgedrukt

Bold <phrase>

Maakt de gegeven zin dik gedrukt

Italicize that

Maakt de huidige selectie cursief

Italicize <phrase>

Maakt de gegeven zin cursief

Underline that

Onderstreept de huidige selectie

Underline <phrase>

Onderstreept de gegeven zin

Overzicht van commando’s voor tekstbewerking via stembediening

Tekstverwijdering

Commando

Actie

Delete that

Verwijdert de huidige selectie

Delete all

Verwijdert alle tekst

Delete <phrase>

Verwijdert de gegeven zin

Delete character

Verwijdert het huidige teken

Delete previous character

Verwijdert het vorige teken

Delete next character

Verwijdert het volgende teken

Delete word

Verwijdert het huidige woord

Delete previous word

Verwijdert het vorige woord

Delete next word

Verwijdert het volgende woord

Delete sentence

Verwijdert de huidige zin

Delete previous sentence

Verwijdert de vorige zin

Delete next sentence

Verwijdert de volgende zin

Delete paragraph

Verwijdert de huidige alinea

Delete previous paragraph

Verwijdert de vorige alinea

Delete next sentence

Verwijdert de volgende alinea

Delete line

Verwijdert de huidige regel

Delete previous line

Verwijdert de vorige regel

Delete next line

Verwijdert de volgende regel

Delete previous <count> characters

Verwijdert het eerdere aantal tekens

Delete next <count> characters

Verwijdert het volgende aantal tekens

Delete previous <count> words

Verwijdert het eerdere aantal woorden

Delete next <count> words

Verwijdert het volgende aantal woorden

Delete previous <count> sentences

Verwijdert het eerdere aantal zinnen

Delete next <count> sentences

Verwijdert het volgende aantal zinnen

Delete previous <count> paragraphs

Verwijdert het eerdere aantal alinea’s

Delete next <count> paragraphs

Verwijdert het volgende aantal alinea’s

Delete previous <count> lines

Verwijdert het eerdere aantal regels

Delete next <count> lines

Verwijdert het volgende aantal tekens

Overzicht van commando’s voor tekstverwijdering via stembediening

Apparaat

Commando

Actie

Turn down volume

Zet het volume een tandje lager

Turn up volume

Zet het volume een tandje hoger

Mute sound

Dempt het geluid

Unmute sound

Heft het dempen van geluid op

Rotate to landscape

Draait naar de liggende stand, indien mogelijk

Rotate to portrait

Draait naar de staande stand, indien mogelijk

Lock screen

Vergrendelt het toestel

Make emergency call

Maakt een noodoproep

Shake device

Schudt het apparaat

Triple press home button

Drukt driemaal op de startknop, indien beschikbaar

Triple press side button

Drukt driemaal op de zijknop, indien beschikbaar

Take screenshot

Maakt een screenshot van het huidige scherm

Reboot device

Start het toestel opnieuw op

Overzicht van commando’s voor je apparaat via stembediening

Toegankelijkheid

Commando

Actie

Turn off Voice Control

Schakelt ‘Voice Control’ uit

Turn on AssistiveTouch

Schakelt ‘AssistiveTouch’ in

Turn off AssistiveTouch

Schakelt ‘AssistiveTouch’ it

Turn on Classic Invert Colors

Schakelt ‘Klassiek omgekeerde kleuren’ in

Turn off Classic Invert Colors

Schakelt ‘Klassiek omgekeerde kleuren’ uit

Turn on Smart Invert Colors

Schakelt ‘Slim omgekeerde kleuren’ in

Turn off Smart Invert Colors

Schakelt ‘Slim omgekeerde kleuren’ uit

Turn on Color Filters

Schakelt ‘Kleurfilters’ in

Turn off Color Filters

Schakelt ‘Kleurfilters’ in

Turn on Reduce White Point

Schakelt ‘Verminder witpunt’ in

Turn off Reduce White Point

Schakelt ‘Verminder witpunt’ in

Turn on Switch Control

Schakelt ‘Schakelbediening’ in

Turn off Switch Control

Schakelt ‘Schakelbediening’ uit

Turn on VoiceOver

Schakelt VoiceOver in

Turn off VoiceOver

Schakelt VoiceOver uit

Turn on Zoom

Schakelt ‘Zoomen’ in

Turn off Zoom

Schakelt ‘Zoomen’ uit

Turn on VoiceOver

Schakelt ‘VoiceOver’ in

Turn off VoiceOver

Schakelt ‘VoiceOver’ uit

Turn on Full Keyboard Access

Schakelt ‘Volledige toetsenbordtoegang’ in

Turn off Full Keyboard Access

Schakelt ‘Volledige toetsenbordtoegang’ uit

Overzicht van commando’s voor toegankelijkheid via stembediening

Stembediening handleidingen

Wil je nog meer leren over stembediening? Apple heeft diverse handleidingen geschreven:

Feedback?

Laat 't ons weten!