Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 1.1.1 - Niveau A

Niet-tekstuele content

Zorg dat er alternatieve tekst beschikbaar is voor alle niet-tekstuele content. Dat zijn onder andere afbeeldingen, icoontjes en grafieken. Beschrijf de betekenis van deze inhoud. Blinde mensen laten deze beschrijving voorlezen door hun schermlezer. Alternatieve tekst kan ook handig zijn voor iedereen die twijfelt over de betekenis van niet-tekstuele content.

Impact

  • Alternatieve tekst kan iedereen helpen om de betekenis van icoontjes, foto’s en andere afbeeldingen te begrijpen.

  • Mensen met een visuele beperking kunnen hun schermlezer laten voorlezen wat er te zien is.

  • Mensen die doofblind zijn kunnen de inhoud in braille lezen.

Controleren

Is er alternatieve tekst beschikbaar voor alle inhoud zonder tekst?”

Je kunt de schermlezer of stembediening gebruiken om dit te controleren.

Uitzondering: Het is niet nodig om decoratieve afbeeldingen te voorzien van alternatieve tekst. Zorg er dan ook voor dat hulpmiddelen geen focus kunnen leggen op de afbeelding.

Oplossing

Accessibility label instellen

Op Android kun je gebruik maken van de contentDescription eigenschap om een toegankelijkheidslabel in te stellen.

Je kunt ook gebruik maken van diverse soorten Span voor meer controle over de uitspraak. Je kunt bijvoorbeeld een taal instellen met een LocaleSpan.

Daarnaast kun je labels aan elementen koppelen via de labelFor eigenschap.

// Set accessibility label
element.contentDescription = "Appt"

// Set accessibility label in Dutch language
val locale = Locale.forLanguageTag("nl-NL")
val localeSpan = LocaleSpan(locale)

val string = SpannableString("Appt")
string.setSpan(localeSpan, 0, string.length, Spanned.SPAN_INCLUSIVE_INCLUSIVE)

element.contentDescription = localeSpan

// Link visual label to field
textView.setLabelFor(R.id.editText)
Bijdragen

Accessibility focus uitzetten

On Android, you can use the setImportantForAccessibility method to set whether assistive technologies can focus on an element. You can also set this property directly in XML by using the android:importantForAccessibility property.

view.importantForAccessibility = View.IMPORTANT_FOR_ACCESSIBILITY_NO
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!