Ga naar hoofdinhoud

EN 301 549

EN 301 549 is de Europese norm voor digitale toegankelijkheid. Deze norm schrijft voor dat alle mobiele applicaties in de publieke sector volledig toegankelijk moeten zijn. Mensen met een beperking moeten toegang kunnen krijgen tot dezelfde informatie als mensen zonder beperkingen.

Wat betekent dit voor jou als ontwikkelaar?

Wat je moet doen om hieraan te voldoen is vastgelegd in de norm EN 301 549 door middel van vereisten. In totaal wordt verwezen naar 44 succescriteria uit versie 2.1 van de Web Content Accessibility Guidelines. Welke dat precies zijn staat direct hierna opgesomd. Daarna volgt een uitleg over de structuur van deze norm.

Succescriteria waar apps aan moeten voldoen

De lijst hieronder toont alle succescriteria waar apps aan moeten voldoen volgens de norm EN 301 549:

Apps hoeven niet te voldoen aan 2.4.1 Blokken omzeilen, 2.4.2 Paginatitel, 2.4.5 Meerdere manieren, 3.1.2 Taal van onderdelen, 3.2.3 Consistente navigatie en 3.2.4 Consistente identificatie. Wij raden aan om toch te proberen om aan deze succescriteria te voldoen.

Structuur van EN 301 549

De norm EN 301 549 bestaat uit 14 bepalingen en 6 bijlagen.

 • Bepalingen 0 t/m 3 bevatten achtergrondinformatie, het toepassingsgebied van de norm, verwijzingen naar referentiemateriaal, definities van terminologie en verklaringen van afkortingen. Deze bepalingen bevatten veel waardevolle informatie, maar het kan moeilijk zijn om de norm van A tot Z te lezen.

 • Bepaling 4 heeft betrekking op functionele prestatieverklaringen, die rechtstreeks verband houden met de behoeften van eindgebruikers. De bepaling legt uit welke functionaliteit nodig is om eindgebruikers in staat te stellen functies in technologie te vinden, te identificeren en te bedienen, ongeacht hun capaciteiten. Dit is een belangrijke clausule waarin je kunt leren welke uitdagingen de toegankelijkheidseisen proberen op te lossen.

 • Bepalingen 5 t/m 13 bevatten de daadwerkelijke technische vereisten. De technische eisen hebben betrekking op veel verschillende soorten ICT, onderverdeeld in afzonderlijke bepalingen. Voorbeelden van ICT zijn webpagina's, elektronische inhoud, telecommunicatieproducten, computers en ondersteunende apparatuur, software waaronder mobiele applicaties, informatiezuilen en transactiemachines, video's, IT-diensten en multifunctionele kantoormachines die documenten kopiëren, scannen en faxen.

 • Bepalingen 9, 10 en 11 zijn het meest relevant voor de Europese Webtoegankelijkheidsrichtlijn. Ze omvatten websites, documenten en apps. Er gelden echter ook eisen uit andere bepalingen, zoals vermeld in de tabellen in bijlage A.

 • Bepaling 14 behandelt de conformiteit met EN 301 549 als geheel en met de individuele vereisten.

 • Bijlage A beschrijft hoe de norm zich verhoudt tot de Europese Webtoegankelijkheidsrichtlijn. Naast de minimumeisen uit de bepalingen 9, 10 en 11, zijn er specifieke situaties waarin sommige eisen uit de bepalingen 5, 6, 7 en 12 ook relevant zijn om aan de richtlijn te voldoen. De tabellen in bijlage A laten zien welke van de eisen belangrijk zijn om naar te kijken.

 • Bijlage B beschrijft hoe de functionele prestatieverklaringen uit bepaling 4 zich verhouden tot de technische vereisten uit de bepalingen 5 t/m 13. Dit is een handig hulpmiddel om te vergelijken wat de impact van bepaalde keuzes zijn op de ervaring van de eindgebruikers.

 • Bijlage C beschrijft hoe je kunt testen of aan elke eis van de norm wordt voldaan. De bijlage geeft echter geen testmethodologie en je moet veel weten over functionele prestatieverklaringen en testprocedures om er gebruik van te maken.

 • Bijlage D bevat links naar verdere bronnen voor cognitieve toegankelijkheid.

 • Bijlage E geeft een overzicht en een eenvoudige uitleg van de structuur van de norm.

 • Bijlage F bevat een tabel met de wijzigingsgeschiedenis.

Bepaling 11 is van toepassing op software, waaronder mobiele applicaties (apps). De bepalingen 11.1 tot en met 11.5 bevatten de daadwerkelijke vereisten, die verwijzen naar 44 succescriteria uit versie 2.1 van de Web Content Accessibility Guidelines.

Afhankelijk van de functionaliteiten die je app heeft, moet er mogelijk ook voldaan worden aan bepaalde vereisten uit bepalingen 5, 6, 7 en 12.

Bronnen