Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 1.3.3 - Niveau A

Zintuiglijke eigenschappen

Zorg dat iedereen instructies kan begrijpen. Instructies waar alleen vorm, grootte, locatie, oriëntatie of geluid in wordt gebruikt zijn niet voor iedereen begrijpelijk. Mensen die blind zijn, kunnen bijvoorbeeld geen vormen zien. Combineer meerdere eigenschappen zodat iedereen instructies kan begrijpen.

Impact

 • Bij het verwijzen naar de 'groene knop' weet iemand die kleurenblind of visueel beperkt is misschien niet welke knop wordt bedoeld. De instructie wordt duidelijker door een tweede kenmerk toe te voegen, zoals de locatie.

 • Verwijs niet naar de kleur, locatie of vorm van een element, aangezien dit niet voor iedereen is waar te nemen.

Controleren

Wordt er bij instructies gemaakt van meerdere eigenschappen van elementen?”

Dit kan visueel getest worden, er zijn geen hulpmiddelen nodig.

Oplossing

Bij het ontwerpen van een app is het belangrijk om instructies niet via zintuiglijke kenmerken over te brengen. Zeg bijvoorbeeld niet tegen de gebruiker dat hij op "de knop aan de rechterkant" of op "de groene link hieronder" moet klikken. Voor gebruikers van schermlezers levert dit geen bruikbare informatie op.

Wanneer je aan dit succescriterium voldoet kun je je app ook beter lokaliseren voor talen waarin de layout niet links naar rechts loopt, zoals bij het Arabisch en Chinees.

Accessibility hint toevoegen

On Android, you can use setHint to set a hint. Keep in mind that this hint is not only used for accessibility, but also shown visually in editable views.

view.hint = "Opens the Appt website"
Bijdragen

Accessibility action toevoegen

On Android, you can add actions for assistive technologies using ViewCompat.addAccessibilityAction helper method. Or you can use the the addAction directly via AccessibilityNodeInfoCompat.

// Add custom action
ViewCompat.addAccessibilityAction(view, "Add bookmark") { view, arguments ->
  // Bookmark logic
  true
}

// Override click action label
ViewCompat.setAccessibilityDelegate(view, new AccessibilityDelegateCompat() {
  @Override
  public void onInitializeAccessibilityNodeInfo(
    View host,
    AccessibilityNodeInfoCompat info)
  {
    super.onInitializeAccessibilityNodeInfo(host, info)
    AccessibilityActionCompat action = new AccessibilityActionCompat(
      AccessibilityNodeInfoCompat.ACTION_CLICK,
      "Add bookmark"
    )
    info.addAction(action)
  }
})
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!