Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 2.2.1 - Niveau A

Timing aanpasbaar

Zorg dat iedereen genoeg tijd heeft om taken uit te voeren. Mensen met een beperking hebben soms meer tijd nodig om door een scherm te navigeren. Het bedienen van een app met hulpmiddelen is vaak langzamer dan met touch. Mensen met leerproblemen, dyslexie en cognitieve beperkingen hebben mogelijk ook langer de tijd nodig. Indien er tijdslimieten zijn, dan moeten gebruikers het tijdslimiet kunnen verhogen. Je kunt er het best voor zorgen dat er geen tijdslimieten zijn.

Impact

 • Mensen met een motorische beperking die schakelbediening gebruiken zijn veel langzamer in het bedienen van de app.

 • Mensen met leerproblemen, dyslectie en cognitieve beperkingen hebben mogelijk ook langer de tijd nodig.

Controleren

Is het mogelijk om tijdslimieten te verlengen?

Dit kan getest worden zonder hulpmiddelen.

Oplossing

Maak tijdslimieten aanpasbaar

On Android, a Toast is often used display temporary messages. The display duration might be too short for people to read or hear the message.

We recommend displaying messages by using an AlertDialog or Snackbar with the duration set to LENGTH_INDEFINITE. Don't forget to add a close button.

Also check whether ExecutorsHandler or Timer are used somewhere. If there are any time limits, make sure they can be extended.

val snackbar = Snackbar
  .make(view, "Appt", Snackbar.LENGTH_INDEFINITE)
  .setAction("Close") {
    // Close
  }
snackbar.show()
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!