Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 2.4.4 - Niveau A

Linkdoel (in context)

Zorg dat links duidelijk zijn zonder de omliggende inhoud. Gebruikers kunnen met hulpmiddelen een overzicht van links op het scherm opvragen. Het is belangrijk dat het voor elke link duidelijk is wat het doel is. Een veelgemaakte fout is om een link ‘hier’ te noemen. Zonder de omliggende tekst is het niet duidelijk waar je meer over gaat lezen.

Impact

Gebruikers kunnen met hulpmiddelen een overzicht van links op het scherm opvragen. Het moet direct duidelijk zijn waar elke link naartoe verwijst.

Controleren

Is het voor elke link duidelijk wat het doel is?

Dit kan getest worden zonder hulpmiddelen.

Oplossing

Markeer links

On Android, links should be embedded inside an URLSpan.

To create text links, you can show the span in using the setText method of TextView. To support assistive technologies on lower version of Android, you need to call the ViewCompat.enableAccessibleClickableSpanSupport() method.

The helper method ViewCompat.addLinks() is also useful to automatically create accessible links.

Warning: you have to remove the android:autoLink attribute from your XML to make your URLSpan's clickable.

val textView = TextView(this)

val url = "https://appt.org"
val link = "Appt"

val spannableString = SpannableString("Learn more about $link")

val index = spannableString.indexOf(link)
spannableString.setSpan(URLSpan(url), index, index + link.length, Spanned.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE)

textView.text = spannableString
textView.movementMethod = LinkMovementMethod.getInstance()

ViewCompat.enableAccessibleClickableSpanSupport(textView)
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!