Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 3.1.2 - Niveau AA

Taal van onderdelen

Zorg dat er tussen talen kan worden gewisseld als inhoud in meerdere talen is geschreven. Wanneer je een Frans citaat opneemt in een Nederlandse tekst, dan moet de taal van het citaat in het Frans worden ingesteld. Hierdoor kunnen hulpmiddelen het citaat in de juiste taal voorlezen. Je hoeft de taal niet verplicht in te stellen bij losse woorden zoals "crème fraîche".

Impact

  • Mensen met schermlezer kunnen onderdelen van tekst in een andere taal laten voorlezen.

  • Zorg dat de taal van tekst die in een andere taal is geschreven correct is ingesteld.

Controleren

Zijn buitenlandse teksten aangegeven in de respectievelijke taal?

Dit kan getest worden met de schermlezer.

Let op: dit succescriterium is uitgesloten voor apps in de EN 301 549.

Oplossing

Taal voor tekst instellen

On Android, you can use LocaleSpan to speak content in a specific language. Multiple LocaleSpan's can be embedded inside a SpannableString to speak content in multiple languages.

val locale = Locale.forLanguageTag("nl-NL")
val localeSpan = LocaleSpan(locale)

val string = SpannableString("Appt")
string.setSpan(localeSpan, 0, string.length, Spanned.SPAN_INCLUSIVE_INCLUSIVE)

element.setText(string)
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!