Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 3.3.1 - Niveau A

Foutidentificatie

Zorg dat gebruikers een duidelijke foutmelding krijgen na het invoeren van foutieve gegevens. Geef duidelijk aan welke invoer onjuist is en waarom. Het is belangrijk dat foutmeldingen ook duidelijk zijn voor gebruikers van hulpmiddelen. Geef fouten daarom ook via tekst aan zodat iedereen deze kan waarnemen.

Impact

  • Het correct invullen van gegevens wordt voor iedereen makkelijker wanneer foutmeldingen duidelijk aangegeven zijn.

  • Duidelijke foutmelding zijn extra belangrijk voor mensen met cognitieve-, taal- en leerbeperkingen.

Controleren

Is het bij het foutief invullen van gegevens duidelijk waar je de fout hebt gemaakt?

Dit kan getest worden zonder hulpmiddelen.

Oplossing

Toon fouten

On Android, you can use a TextView to show an error message. The error message should also be posted to assistive technologies by using an accessibility announcement.

You can also use TextInputLayout, which makes showing error messages easier. Set setErrorEnabled to true and then set the error message by using the setError method.

textView.setVisibility(View.VISIBLE)
textView.text = "Invalid date, must be in the form DD/MM/YYYY, for example, 01/01/2000"

input.setErrorEnabled(true)
input.setError("Invalid date, must be in the form DD/MM/YYYY, for example, 01/01/2000")
Bijdragen

Gebruik accessibility announcements

On Android, you can post an accessibility message by using the AccessibilityManager object. Create an AccessibilityEvent, set the type to AccessibilityEvent.TYPE_ANNOUNCEMENT and supply a message.

val type = AccessibilityEventCompat.TYPE_ANNOUNCEMENT

val event = AccessibilityEvent.obtain(type)
event.text.add("Appt announcement")
event.className = Context::class.java.name
event.packageName = packageName

val accessibilityManager = ContextCompat.getSystemService(this, AccessibilityManager::class.java)
accessibilityManager?.sendAccessibilityEvent(event)
Bijdragen

Gebruik accessibility live region

On Android, a live region can be set by using the convience method setAccessibilityLiveRegion of ViewCompat. To interrupt ingoing speech, also known as being assertive, use ACCESSIBILITY_LIVE_REGION_ASSERTIVE. To wait for ongoing speech, also known as being polite, use ACCESSIBILITY_LIVE_REGION_POLITE.

// Interrupt ongoing speech
ViewCompat.setAccessibilityLiveRegion(view, ViewCompat.ACCESSIBILITY_LIVE_REGION_ASSERTIVE)

// Wait for ongoing speech
ViewCompat.setAccessibilityLiveRegion(view, ViewCompat.ACCESSIBILITY_LIVE_REGION_POLITE)
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!