Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 4.1.3 - Niveau AA

Statusberichten

Zorg dat statusmeldingen ook aan hulpmiddelen worden doorgegeven. Een blinde gebruiker ziet nieuwe informatie niet op het scherm verschijnen. Denk hierbij aan foutmeldingen bij invoer of het verliezen van internetverbinding.

Impact

  • Een blinde gebruiker kan niet zien dat er ergens op het scherm nieuwe informatie verschijnt.

  • Bij het tonen van nieuwe informatie moet je dit doorgeven aan hulpmiddelen.

Controleren

“Worden veranderingen op het scherm doorgegeven aan hulpmiddelen?“

Dit kan getest worden met de schermlezer.

Oplossing

Gebruik accessibility announcements

On Android, you can post an accessibility message by using the AccessibilityManager object. Create an AccessibilityEvent, set the type to AccessibilityEvent.TYPE_ANNOUNCEMENT and supply a message.

val type = AccessibilityEventCompat.TYPE_ANNOUNCEMENT

val event = AccessibilityEvent.obtain(type)
event.text.add("Appt announcement")
event.className = Context::class.java.name
event.packageName = packageName

val accessibilityManager = ContextCompat.getSystemService(this, AccessibilityManager::class.java)
accessibilityManager?.sendAccessibilityEvent(event)
Bijdragen

Gebruik accessibility live region

On Android, a live region can be set by using the convience method setAccessibilityLiveRegion of ViewCompat. To interrupt ingoing speech, also known as being assertive, use ACCESSIBILITY_LIVE_REGION_ASSERTIVE. To wait for ongoing speech, also known as being polite, use ACCESSIBILITY_LIVE_REGION_POLITE.

// Interrupt ongoing speech
ViewCompat.setAccessibilityLiveRegion(view, ViewCompat.ACCESSIBILITY_LIVE_REGION_ASSERTIVE)

// Wait for ongoing speech
ViewCompat.setAccessibilityLiveRegion(view, ViewCompat.ACCESSIBILITY_LIVE_REGION_POLITE)
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!