Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 1.2.2 - Niveau A

Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Zorg dat er ondertiteling beschikbaar is voor alle video’s met geluid. Slechthorende, dove of doofblinde mensen zijn afhankelijk van ondertiteling om te begrijpen wat er wordt gezegd. Ondertiteling is ook handig voor iedereen die tijdelijk geen geluid kan waarnemen, bijvoorbeeld in de stiltecoupé.

Impact

 • Ondertiteling is handig voor iedereen die tijdelijk geen geluid kan waarnemen, bijvoorbeeld in de stiltecoupé.

 • Dove en slechthorende mensen zijn afhankelijk van ondertiteling om te begrijpen wat er gezegd wordt.

Controleren

Is er ondertiteling beschikbaar bij alle video’s?”

Dit kan visueel getest worden, er zijn geen hulpmiddelen nodig.

Oplossing

Ondertiteling toevoegen

Op Android kun je ondertiteling toevoegen door gebruik te maken van TimedText binnen een MediaPlayer.

Het codevoorbeeld toont een versimpelde manier om ondertiteling toe te voegen.

val player = MediaPlayer.create(this, R.raw.video)
try {
  player.addTimedTextSource("/assets/appt.srt", MediaPlayer.MEDIA_MIMETYPE_TEXT_SUBRIP)
  player.trackInfo.forEachIndexed { index, trackInfo ->
    if (trackInfo.trackType == TrackInfo.MEDIA_TRACK_TYPE_TIMEDTEXT) {
      player.selectTrack(index)
      return@forEachIndexed
    }
  }
  player.setOnTimedTextListener(this)
  player.start()
} catch (e: Exception) {
  e.printStackTrace()
}
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!