Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 1.2.4 - Niveau AA

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Zorg dat er live ondertiteling beschikbaar is voor alle live video’s met audio. Hierdoor kunnen mensen die ondertiteling nodig hebben de inhoud ook direct tot zich nemen.

Impact

 • Mensen die doof of slechthorend zijn willen graag direct mee kunnen lezen wat er bij live uitzendingen gezegd wordt.

Controleren

Is er ondertiteling beschikbaar bij live video’s?”

Dit kan visueel getest worden, er zijn geen hulpmiddelen nodig.

Oplossing

De uitdaging bij live ondertiteling is organisatorisch en technisch. Er moet namelijk een ondertitelaar aanwezig zijn die via de juiste software de video live kan voorzien van ondertiteling.

Live ondertiteling toevoegen

On Android, we recommend using a library such as ExoPlayer to support live captions. ExoPlayer is developed by Google and is an open-source alternative to Android's MediaPlayer for audio and video playback. Many code examples can be found in the ExoPlayer documentation. You can use DefaultTrackSelector in combination with DefaultHttpDataSourceFactory to show subtitles.

val trackSelector = DefaultTrackSelector(baseContext)
trackSelector.setParameters(
  trackSelector.buildUponParameters().setPreferredTextLanguage("nl")
)
val exoPlayer = SimpleExoPlayer.Builder(baseContext)
          .setTrackSelector(trackSelector)
          .build()
val dataSourceFactory: DataSource.Factory = DefaultHttpDataSourceFactory(
  Util.getUserAgent(baseContext, "Appt"),
  null,
  DefaultHttpDataSource.DEFAULT_CONNECT_TIMEOUT_MILLIS,
  1800000,
  true
)
val mediaUri = Uri.parse("https://appt.org/live-video")
val mediaSource = HlsMediaSource.Factory(dataSourceFactory).createMediaSource(mediaUri)
exoPlayer.prepare(mediaSource)
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!