Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 1.2.5 - Niveau AA

Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Zorg dat er audiodescriptie beschikbaar is wanneer er belangrijke informatie te zien is die je niet kunt horen. Dit kun je doen door een extra geluidsspoor aan te bieden. Mensen die blind zijn of moeite hebben met het verwerken van visuele informatie kunnen de inhoud hierdoor ook begrijpen.

Impact

 • Mensen die blind zijn kunnen visuele informatie uit video’s niet waarnemen.

 • Voor mensen met een cognitieve beperking kan het lastig zijn om te begrijpen wat er te zien is.

Controleren

Zijn details die je ziet in video’s beschreven?”

Dit kan visueel getest worden, er zijn geen hulpmiddelen nodig.

Oplossing

Audiodescriptie toevoegen

As of Android 4.1, the MediaPlayer has support for multiple audio tracks. Use the selectTrack method to select the correct audio track.

The code example belows shows a basic implementation of selecting an audio description track embedded inside a video.

val player = MediaPlayer.create(this, R.raw.video)
try {
  player.trackInfo.forEachIndexed { index, trackInfo ->
    if (trackInfo.trackType == TrackInfo.MEDIA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
      player.selectTrack(index)
      return@forEachIndexed
    }
  }
  player.start()
} catch (e: Exception) {
  e.printStackTrace()
}
Bijdragen

Voorbeeld

Voorbeeld van video met audiodescriptie

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!