Ga naar hoofdinhoud
Logo Appt Light

Succescriterium 1.4.12 - Niveau AA

Tekstafstand

Zorg dat er voldoende afstand tussen alinea’s, letters en woorden zit. Mensen met dyslexie kunnen daardoor sneller lezen. Mensen die slechtziend zijn kunnen de tekst ook makkelijker lezen. Witruimte kan daarnaast mensen met een cognitieve beperking helpen om onderdelen van elkaar te onderscheiden.

Impact

 • Mensen met dyslexie kunnen sneller lezen indien voldoende afstand tussen tekst wordt gebruikt.

 • Mensen die slecht zien kunnen makkelijker lezen bij voldoende afstand tussen tekst, woorden en alinea’s.

Controleren

Is er voldoende afstand tussen letters, regels en alinea’s?

Dit kan visueel getest worden, er zijn geen hulpmiddelen nodig.

Oplossing

Tekstafstand aanpassen

On Android, you can use the following attribute to increase text spacing:

<TextView
  android:text="Appt"
  android:letterSpacing="3sp"
  android:lineHeight="20sp"
  android:lineSpacingExtra="5sp"
  android:lineSpacingMultiplier="1.5"
  android:layout_marginBottom="20dp"/>
Bijdragen

Vette tekst ondersteunen

Op Android 12 is de fontWeightAdjustment eigenschap toegevoegd. Deze eigenschap geeft een waarde terug tussen de 1 en 1000. Een waarde van FontStyle.FONT_WEIGHT_BOLD (700) of hoger geeft aan dat de gebruiker een voorkeur heeft voor vette tekst.

fun Context.prefersBoldFont(): Boolean {
  if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.S) {
    return false
  }
  return resources.configuration.fontWeightAdjustment >= FontStyle.FONT_WEIGHT_BOLD
}
Bijdragen

Bronnen

Feedback?

Laat 't ons weten!